Šta je PowerBI i kako može da vam pomogne u poslu?

Ponosni smo što idemo u korak sa savremenim digitalnim pristupom u izveštavanju. Ovog meseca smo prvi put klijentu predstavili interaktivni mesečni finansijski izveštaj, nastao generisanjem, obradom i vizualizacijom podataka u softverskom alatu PowerBI. Kroz odgovore na sledeća pitanja potrudićemo se da približimo prednosti periodičnog finansijskog izveštavanja putem ove aplikacije.

Zašto je bitno periodično finansijsko izveštavanje?

Periodično finansijsko izveštavenje je od izuzetnog značaja, kako za naše klijente, tako i za nas kao kompaniju. Za klijente je značajno to što iz meseca u mesec mogu da prate svoje poslovanje, rezultat, tokove gotovine, stanje svoje imovine i obaveza i to na način koji je razumljiv i nefinansijerima i koji je prilagođen potrebama svake kompanije ponaosob. Za našu kompaniju postojanje controllinga i finansijskog izveštavanja je od izuzetnog značaja za uredno i kontinuirano praćenje evidencije poslovnih promena naših klijenata, koje nam značajno olakšavaju i godišnje statutarno finansijsko izveštavanje, za koje su rokovi značajno skraćeni.

Kako bi u jednoj rečenici definisali finansijski controlling?

Finansijski controlling je najkraće rečeno podrška biznisu tj. menadžmentu u ostvarenju poslovnih ciljeva.

Kako se Power BI razlikuje od ostalih alata za finansijsko izveštavanje?

Power Bi je interaktivni softverski alat za vizuelizaciju podatka sa primarnim fokusom na poslovnu inteligenciju. Može da radi istovremeno sa različitim bazama podataka, čijom obradom dolazimo do sjajnih dashboarda preko kojih pratimo KPI-s. Omogućava nam i da podatke gledamo 24/7, sa mobilnog, laptopa ili tableta.

Kakav je vaš pristup kreiranju finansijskih izveštaja?

Svakom izveštaju prethodi analiza poslovanja i delatnosti svake komapnije ponaosob, kao i uska saradnja sa menadžmentom u pogledu definisanja ključnih pokazatelja učinaka (KPI-s). Rezultat tog proceca su izveštaji koji predstavalju sponu između klasičnog računovodstvenog izveštavanja i stvarnih potreba menadžera i vlasnika za finansijskim podacima i informacijama na bazi kojih mogu da donose poslovne odluke.

Kako Power BI izveštaji mogu da nam pomognu kod donošenja poslovnih odluka?

Kroz interaktivne, vizuelno primamljive prikaze finansijskih podataka, u okviru kojih imate mogućnost jednostavne “self-service” analitike, lako možete steći uvid u Vaše poslovanje i poslovne procese, porediti različite periode, projekte, pratiti detaljno profitne i cost centre. Tako dolazite do zaključaka kako da dodatno unapredite efikasnost poslovanja, indetifikujete nove mogućnosti za zaradu i stvorite osnove za sistematično i efikasno planiranje.

Naš tim je uvek spreman da vam savetuje i pomogne, ako imate neko pitanje ili ste zainteresovani za naše usluge, kontakirajte nas.

MEJLING LISTA

Primajte vesti o najnovijim objavama direktno u vaš inbox.

ZAPRATITE NAS

KATEGORIJE

Podelite objavu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email