Vaši porezi su manji sa nama! Vaše računovodstvo je lakše sa nama! Vaše poslovanje je jednostavnije sa nama!

Vaši porezi
su manji
sa nama!
Vaše
računovodstvo
je lakše sa nama!
Vaše poslovanje
je jednostavnije
 sa nama!

Pozovite nas i organizovaćemo besplatnu konsultaciju. 

Više od 18 godina pomažemo preduzećima da smanje poresko opterećenje

MGI Dva Dukata doo posluje od 2005. godine sa sedištem u Beogradu, a od 2021. imamo svoje predstavništvo i u Bosni i Hercegovini. Pružamo kompletnu uslugu iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poreskog konsaltinga, ERP konsaltinga i radnih odnosa. U potpunosti smo opremljeni kadrovima i resursima potrebnim za zadovoljenje svih zahteva iz svakog pojedinačnog sektora. Po visini prihoda, više godina zauzimamo visoke pozicije na listama računovodstvenih kompanija koje posluju na teritoriji Republike Srbije, a naše usluge su dostupne za sve zemlje u regionu zahvaljujući članstvu u MGI Worldwide.

Naše usluge

Dostupne za sve zemlje u regionu zahvaljujući članstvu MGI Worldwide.

Osnivanje DOO / Ogranka

Nudimo brzu i jednostavnu registraciju vaše firme (ogrank ili doo) u Republici Srpskoj, na našoj adresi u Banjoj Luci, sa kompletnom računovodstvenom uslugom što je naša osnovna djelatnost.

Računovodstvo & Knjigovodstvo

Naša računovodstvena i knjigovodstvena usluga je vaš ključ za precizno i pouzdano vođenje finansija, obezbeđujući transparentnost i kontrolu nad vašim poslovnim procesima.

POREZ NA DOBIT

Naši poreski stručnjaci će vam pomoći da maksimalno iskoristite poreske olakšice i smanjite porez na dobit.

Poreski konsalting

Obično razmišljamo na sljedeći način: Želim da platim porez, ali želim da budem siguran da je on u skladu sa zakonom i da je to najniži mogući iznos koji moram da platim. Mi možemo da Vam pružimo odgovore na pitanje da li postoji prostor za smanjenje poreskih obaveza, a da one i dalje budu u skladu sa Zakonom Republike Srbije/BiH.

IT KONSALTING

Kvalitetno vodimo poslovne knjige za firme u IT sektoru. Poznavanjem poreskih propisa i tretmana koji prate vaš IT biznis, nalazimo način kako da najniže platite razna poreska opeterećenja. Pored toga, otklanjamo nedoumice kada je u pitanju otvaranje IT firme, knjiženje računa sa digitalnih servisa, nabavki usluga iz inostranstva, i druga pitanja

POWER BI ANALITIKA

Koristimo napredne alate poput Power BI kako bismo vam pomogli da bolje razumete svoje poslovanje i donosite informisane odluke.

KONCEPT TAX REPRESENTATIVE

Na bazi prozitivnih propisa Republike Srbije, kao strana kompanija možete vršiti delatnost na teritoriji Republike Srbije bez registracije kompanije, adrese i bankarskog računa. Sve što je potrebno je da sa posebnom kompanijom MGI Tax DOO zaključite ugovor o poreskom punomoćju. Nakon toga bićete u mogućnosti da prodajete robu i usluge na tržištu Republike Srbije bez osnivanja entiteta na teritoriji Srbije.
Više o tome

LJUDSKI RESURSI i PAYROLL

Radimo sva dokumenta koja su obavezna po zakonu o radu, pružamo usluge prijave i odjave zaposlenih, obračun poreza, zarada, naknada, ugovora o radu i osiguranja zaposlenih, sve vrste ugovaranja radnog angažovanja koje zahtijevaju okolnosti vašeg poslovanja. Ažurno i odgovorno pratimo sve novine u oblasti Zakona o radu i drugih zakona i propisa koji se tiču obaveza i prava zaposlenih.

Tax Representative - Poreska punomoć na teritoriji Republike Srbije

Koncept TAX REPRESENTATIVE pruža mogućnost prodaje vaše robe i usluga na tržištu RS bez  osnivanja  kompanije i cele poslovne strukture.

Na bazi prozitivnih propisa Republike Srbije, kao strana kompanija možete vršiti delatnost na teritoriji Republike Srbije bez registracije kompanije, adrese i bankarskog računa. Sve što je potrebno je da sa posebnom kompanijom MGI Tax DOO zaključite ugovor o poreskom punomoćju. Nakon toga bićete u mogućnosti da prodajete robu i usluge na tržištu Republike Srbije bez osnivanja entiteta na teritoriji Srbije.

TAX REPRESENTATIVE optimizuje vaša potraživanja i obaveze, jer koristite domicilnu organizaciju koja funkcioniše principu konsignacije.

Ovo je mogućnost za značajnu uštedu jer za sticanje prihoda nećete biti u obavezi da gradite sopstvenu strukturu, već ćete moći da koristite domicilnu organizaciju. Ovakav vid organizacije je posebno pogodno za dobavljače repromaterijala (proizvodnih pogona) kompanijama u Republici Srbiji, jer se na ovaj način pruža mogućnost značajne optimizacije obaveza po osnovu zaliha, pošto koncept TAX REPRESENTATIVE pruža mogućnost organizacije na principu konsignacije. To u redovnom prometu nije moguće postići.

Uspjeh naših Klijenata je Naš Uspjeh

Zadovoljni klijenti kojima pružamo knjigovodstvene usluge i visoko stručna poreska savjetovanja su najbolja preporuka za širenje mreže naših potencijalnih klijenata.

MGI Dva Dukata je ponosni član asocijacije MGI Worldwide

Glavne međunarodne računovodstvene mreže nezavisnih revizorskih,
računovodstvenih, poreskih i konsultantskih firmi.


MGI Worldwide je 2022 započeo pružanje kompletne usluge i na teritoriji BiH, pored snažnog regionalnog i međunarodnog prisustva u skoro 100 zemalja. Naša poslovna jedinica u Banjoj Luci je prvi i jedini entitet u BiH koji se bavi pružanjem računovodstvenih usluga a da je istovremeno i član asocijacije MGI Worldwide. Glavnu pogodnost iz članstva koju naši klijenti mogu da koriste – pružanje besprijekorne međunarodne usluge svakom od naših klijenata kojima je potrebna podrška u inostranstvu.

Za više informacija o MGI Worldwide posjetite www.mgiworld.com

Podignite nivo vašeg poslovanja

Naš profesionalan tim vam kroz različite usluge pomaže kako da vaš posao obavljate brže i efikasnije.

Finansijsko
izvještavanje

U svakom trenutku moći ćete dobiti informacije o imovini, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima, novčanim tokovima vaše firme, rezultatima i drugim relevantnim podacima kroz finansijske izvještaje prema vašem zahtjevu.

Analiza
poslovanja

Naš računovodstveni tim će vam pomoći da razumijete finansijske izvještaje i bilanse vašeg poslovanja, kako biste mogli donijeti ispravne i pravovremene poslovne odluke.

Business Art
poslovni program

Jednostavnim poslovnim programom pružamo vam mogućnost da sami pripremite osnovnu dokumentaciju za računovodstvo. Procesuiranje dokumenata se ubrzava, a time brže i lakše sami možete doći do potrebnih važnih izvještaja i analiza.

Podrška
ograncima

Ukoliko imate potrebe da na teritoriji Republike Srbije/BiH prodajete robu i usluge tokom kraćeg vremenskog perioda, ne morate osnivati kompaniju, već možete obaviti posao putem vašeg ogranka, odnosno našu podršku kroz poresku punomoć.

Traženje novih
trgovinskih prilika

Izgradnjom naših partnerstava i drugih komercijalnih odnosa, identifikujemo nova tržišta za proizvode i usluge koje bi mogle biti interesantne za naše klijente. Strateški iskorištavamo mogućnosti za vašu poslovnu djelatnost i pomažemo vam razvijati i širiti poslovanje.

Korisnička podrška

Naše računovodstvo pruža odličnu korisničku podršku kroz sve vidove elektronskih i standardnih kanala komunikacije. Obezbjeđujemo brz protok informacija, razmjenu dokumenata, pravovremene odgovore na vaša pitanja, a sve obavljate iz udobnosti vaše kancelarije.

Besplatno ćemo vas posavjetovati obzirom na vašu trenutnu situaciju i predložiti vam najbolje rješenje. Konsultacija može se organizovati preko telefona, online sastanka ili uživo u jednoj od naših kancelarija u Beogradu ili Banjoj Luci.

Zakažite besplatnu konsultaciju

Pozovite nas i organizovaćemo besplatnu konsultaciju. Ako imate generalno pitanje možete nam i poslati poruku putem sledeće forme: